دین من اسلام

حریم(۱۶)،با حجاب ماندن در بین عده ای بد حجاب

بسم الله الرحمن الرحیم
قسمت شانزدهم مجموعه 20 قسمتی حریم
سخنرانی استاد مرتضی مخملباف در مورد اراده انسان در انجام اوامر الهی در این قسمت از مجموعه «حریم»

برچسب‌ها: حریم، فیلم، سخنرانی