دین من اسلام

حریم(۱۱)،افرادی که عقده حقارت دارند(۲)

بسم الله الرحمن الرحیم
قسمت یازدهم مجموعه 20 قسمتی حریم
در این قسمت از مجموعه «حریم» آقای مخملباف در باره ی افرادی که عقده حقارت دارند صحبت میکنند و رفتارهای این دسته را  تشریح و بررسی میکنند

برچسب‌ها: حریم، فیلم، سخنرانی