دین من اسلام

حریم(۳)،برخی از عوامل بد حجابی(۲)

بسم الله الرحمن الرحیم
استاد مخملباف به تشریح برخی از عوامل بدحجابی پرداخته و بانوان را به تفکر وامیدارد در این قسمت استاد مخملباف عامل دوست ناباب را تشریح میکنند

برچسب‌ها: حریم، فیلم، سخنرانی